Wie krijgt bij scheiding de huurwoning?

Nieuws

1        De ex-partners zijn samenhuurders
Staan beide namen op het huurcontract? Dan zijn er twee contractuele huurders. Samenhuurders dus. Zij hebben allebei evenveel recht op de woning. 

GEEN RUZIE? Zijn de huurders het met elkaar eens ? Dan vragen zij toestemming aan de verhuurder om voortaan één partner als ‘alleen-huurder’ te accepteren. De verhuurder mag toestemming weigeren, bijvoorbeeld als de achterblijver onvoldoende inkomen heeft om de huur te betalen. 

 

RUZIE? Als beide partners in de woning willen blijven, dan beslist de rechter. Daarbij is niet van belang of de huurders getrouwd zijn in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden.

2       De ex-partner is medehuurder

Staat het contract op één naam? Dan is er één (hoofd)huurder. De getrouwde (of geregistreerde) ex-partner is medehuurder. Ook een niet getrouwde partner kan, na een samenwoning van twee jaar, in het verleden al medehuurder zijn geworden. 

GEEN RUZIE?

  • Wil de (hoofd)huurder in de woning blijven? Dan blijft het huurcontract ongewijzigd. De medehuurder verliest automatisch het medehuurderschap als hij de huurwoning definitief verlaat. Hij hoeft niet op te zeggen. Aan de huurovereenkomst met de (hoofd)huurder verandert niets.

  • Wil de medehuurder in de woning blijven? Dan moet de huurder de huurovereenkomst opzeggen. De medehuurder wordt automatisch (hoofd)huurder op het moment dat de huur met de (hoofd)huurder eindigt. De medehuurder moet wel schriftelijk aan de verhuurder melden dat hij voortaan alleen in de woning blijft.  Medehuurderschap eindigt als de partner definitief vertrekt. Maar nog niet zolang de scheidingsprocedure duurt. De de ex-partner blijft dus medehuurder, ook al woont hij bijvoorbeeld tijdelijk bij een vriend. 

 

RUZIE? Als beide ex-partners in de woning willen blijven, dan beslist de rechter. De medehuurder heeft dezelfde kansen als de huurder. Niet van belang is of de huurders getrouwd zijn in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden.

3       De ex-partner is inwoner/medebewoner

Een inwoner heeft bij scheiding geen recht op in de woning te blijven. Willen de ex-partners allebei graag dat de inwoner de huurovereenkomst overneemt? Dan moeten zij alsnog (samen) medehuur aanvragen voor de inwoner. Dat kan soms ook nog 'als het eind in zicht is'. Maar de partners moeten dan wel snel handelen.  

Ik sla je op je bek


Kan een huurder ontruimd worden wegens verbale agressie en bedreiging? Ja, zegt het Gerechtshof Den Haag in een recente uitspraak. Medewerkers van de verhuurder moeten zich veilig kunnen voelen. Dat het hier een probleemwijk betreft, rechtvaardigt het gedrag van de huurder niet. Hij moet vertrekken.

 

Sinds 2004 huurt hij -ik noem hem even Pieter- een woning van woningcorporatie Woonbron in Rotterdam. In 2008 is er een klacht van een medewerker van Woonbron over zijn agressieve gedrag. In 2011 weer. In 2012 en in 2014 zijn er twee klachten van buren over schelden, stalken en bang maken met de hond. In 2016 zegt Pieter tegen een medewerker die door de wijk loopt: “ik sla je op je bek”. Een ‘ordegesprek’ dat daarop volgt, levert niets op. Want twee weken later is er al weer een akkefietje. Een buurman doet namelijk aangifte wegens bedreiging.  Is dit agressieve gedrag reden voor ontruiming? Ja, zegt deze rechter. Maar let op: dit soort zaken struikelen vaak door onvoldoende bewijs. Er moeten dus genoeg getuigenverklaringen en ander bewijs, zoals aangiftes, zijn.

 

Uitspraak van het Gerechtshof Den Haag 14 januari 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:27 >>.

Spoedwet tijdelijke contracten

 

Tijdens de coronacrisis kan de huurder van woonruimte maximaal 3 maanden verlenging krijgen van zijn tijdelijke huurcontract. Door de spoedwet tijdelijke huurovereenkomsten. Maar er zijn veel soorten tijdelijke contracten... Voor welke soort geldt de nieuwe wet?

Muziekschool aan huis?!  
 Ja, dat mag (in dit geval)...

Simon huurt een appartement in een appartementencomplex. Hij is muziekdocent en geeft muzieklessen aan huis:  gitaar, piano en zang. Vooral aan kinderen. Hij staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en presenteert zich op websites, in advertenties en in de gemeentegids als muziekschool.

Kan de verhuurder Simon dwingen met de muziekschool te stoppen?

Nee, zegt de kantonrechter Leeuwarden op 17 december 2019, Simon mag zijn muziekschool aan huis houden.

Art. 7:214 BW bepaalt dat de huurder de woning 'conform de bestemming' moet gebruiken. De huurder moet de woning dus als woning gebruiken. Maar wat betekent dat precies? Mag de huurder dan niet vanuit huis werken?

De kantonrechter zegt:

  • Het gaat hier om een woonruimte, maar dat betekent niet dat een beroep aan huis altijd verboden kan worden.

  • De huurovereenkomst eist in dit geval geen dergelijke uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder.

  • Er is geen overlast, het appartement ligt op een hoek en grenst alleen aan het trappenhuis.

  • De muziekschool past in de omgeving. Het appartement ligt in het centrum van de stad, boven winkels. 

  • De publiekrechtelijke bestemming is niet doorslaggevend. Maar op dit punt is ook niets te vrezen want de gemeente is bekend met de muzieklessen en ziet geen strijd met het bestemmingsplan. 

De rechter voegt daar nog aan toe:

“de laagdrempelige voorziening die [huurder] biedt voor het muzikaal vormen van met name kinderen en jongeren, kan ook positief worden gewaardeerd. De leerlingen brengen bovendien levendigheid in het complex. Het argument dat de lessen bijdragen aan onveiligheid in het complex, is abstract en vergezocht.” 

En: 

Ook “komt betekenis toe aan het feit dat [huurder] al gedurende een lange reeks van jaren de muzieklessen geeft, niet heimelijk, maar in volledige openheid. Het staat op de buitendeur, het is vermeld in de gemeentegids, op zijn website en in advertenties. Ook [verhuurder] is daarmee al jarenlang bekend”

Link naar de volledige  uitspraak van de Kantonrechter Leeuwarden  19 december 2019 >>

Woningruil en huurverhoging

Ik woon in de Meanderhof, een groen, aantrekkelijk en duurzaam gebouwd buurtschapje in Zwolle. We hebben 53 woningen, gemeenschappelijke tuinen, bergingen en een gemeenschappelijke ruimte. Er zijn koopwoningen en sociale huurwoningen, eengezinswoningen en appartementen. De huurwoningen zijn eigendom van woningcorporatie DeltaWonen. Mijn buurman Joost, een paar huizen verderop, woont alleen in zijn ruime huur-eengezinswoning. Terwijl Chakir en Julia in een klein huur-appartement wonen, met hun zoontje van 4. Julia is zwanger van hun tweede kind.

Tot zover heb ik niets verzonnen, behalve de namen... Maar stel je eens voor dat ze zouden willen ruilen van huis. Het gezin naar de eengezinswoning. En Joost naar het appartement. Kan dat?

Op de website van de verhuurder DeltaWonen lees ik “Wilt u graag van woning ruilen? Zoek dan zelf een huurder die met u van woning wil ruilen. Houd er rekening mee dat de huurprijs van de woning wijzigt bij een woningruil. Informeer naar de hoogte van de huur door ons te bellen.”

Bij woningruil spreken twee huurders met elkaar af om van woning te ruilen. Zij vragen toestemming aan hun verhuurders. Bij instemming eindigen de twee huurcontracten. De verhuurder stelt twee nieuwe contracten op. De huurprijs kan dan, net als bij elke mutatie, gewijzigd worden.

Wil de verhuurder niet meewerken aan woningruil? Dan kan de huurder de woningruil toch afdwingen door naar de kantonrechter te stappen. De kantonrechter bekijkt of de huurders een zwaarwegend belang hebben bij de woningruil. En of de ruilpartner de financiële verplichtingen kan nakomen. Als de kantonrechter toestemming geeft volgt een ‘indeplaatsstelling’. Dat betekent dat de huurovereenkomsten doorlopen. Huurder 1 wordt geplakt in huurcontract 2. En huurder 2 in huurcontract 1. Een hele gekke constructie, eigenlijk. Maar zo staat het in de wet. De juridische constructie van indeplaatsstelling is geen mutatie. En daarom ook geen huurprijsaanpassing!

Er bestaan dus, in juridische zin, twee soorten woningruil. Meestal is woningruil een gewone mutatie: twee nieuwe overeenkomsten, nieuwe huurprijzen. Soms is woningruil een indeplaatsstelling: wel een verhuizing, maar geen nieuwe huurovereenkomst. En dus ook geen huurverhoging. Voor huurders kan dit een aantrekkelijk vorm van woningruil zijn…

twee soorten woningruil
Overname van een IKEA-keuken

De standaard keuken - zeker in een huurwoning van een woningcorporatie -  is een blokje van het model ‘drie-kastjes-onder-en-twee-kastjes-boven’. Onderhoud, reparaties en vervanging zijn volgens het huurrecht voor rekening van de verhuurder, tenzij het gaat om kleine reparaties, zoals een kraanleertje.

De meeste verhuurders snappen best dat een handige huurder deze keuken wil vervangen door een moderne IKEA inbouwkeuken. Zo’n IKEA-keuken is een ZAV (Zelf Aangebrachte Voorziening). De klussende huurder moet zijn ZAV-keuken zelf onderhouden, zo staat in de wet. Maar als de huurder verhuist, wat dan? Wie gaat die IKEA-keuken dan onderhouden? De meeste verhuurders willen dat onderhoud niet, want zij hebben geen IKEA-onderdelen in huis… Kan de opvolgende huurder de IKEA-keuken overnemen en daarmee ook de plicht tot onderhoud van de keuken?

 

Wat zegt de wet daarover? Dat vragen mijn cursisten vaak en het is een goede vraag! De wet is behoorlijk vaag. Bij ZAV moet je vooral je beleid goed op orde hebben. De wet geeft wel kaders voor beleid. Daaruit volgt bijvoorbeeld dit: als je wilt dat een opvolgende huurder het onderhoud van die IKEA-keuken gaat doen, dan moet je dat juridisch goed regelen. Dat kun je doen door een ZAV-bijlage te maken. Die bijlage voeg je bij de huurovereenkomst met de opvolgende huurder. Doe je dat niet? Dan moet de verhuurder die IKEA-keuken gaan onderhouden. Inclusief vervanging bij slijtage, door een soortgelijk exemplaar.

Zo’n ZAV-bijlage is iets anders dan een overnameformulier. Een overnameformulier gebruik je voor de overname van roerende zaken, zoals gordijnen of een kast. Dat kunnen vertrekkende en opvolgende huurder samen invullen. Daar hoeft de verhuurder zich niet mee te bemoeien. Bij een keuken is dat anders. Een keuken is namelijk onroerend. De verhuurder is daarvan eigenaar geworden.

Voor een verhuurder maakte ik dit schema van overname van ZAV. Het verschil tussen overname van roerende en onroerende ZAV zie je daarin terug.

Terugkerend kind & medehuur

Kan een 43-jarig kind dat terugkeert naar zijn moeder, medehuurder worden van de huurwoning? Zodat hij daar kan blijven als zij overlijdt of vertrekt?


 

Dat speelde in de zaak bij Gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 24 september 2019. Sinds maart 2013 huurt de moeder een woning en in december 2013 trekt haar zoon -ik noem hem Bento- bij haar in. Bento is dan 43 jaar. Moeder overlijdt onverwacht in 2016. De verhuurder belooft dat ze zal bemiddelen bij het vinden van passende andere woonruimte. Maar Bento wil niet verhuizen. Hij wil in de woning van zijn moeder blijven en hij vertrekt niet. Heeft Bento recht om in de woning te blijven?
 

Dit wordt geregeld door artikel 7:268 BW. Is de achterblijver medehuurder, bijvoorbeeld bij partners die getrouwd zijn? Dan neemt de medehuurder de huur over. Bento was geen medehuurder. In dat geval mag hij de huur overnemen als aan drie vereisten is voldaan.

1.    Heeft Bento zijn hoofdverblijf in de woning? Ja, hij heeft in de periode 2013-2016 grotendeels bij zijn moeder gewoond. Voor 2013 was dat anders. Bento was gedetineerd, woonde bij een nichtje, in een bos en in de crisisopvang. Maar vanaf 2013 was hij meestal bij zijn moeder.


2.    Hadden zij een gemeenschappelijke huishouding? Dit is meer dan ‘samenwonen onder één dak’, aldus de rechter. Maar een volledig gedeeld gezinsleven is niet nodig. In de zaak van Bento was er wél een gemeenschappelijke huishouding. Bento en zijn moeder verdeelden huishoudelijke taken, maaltijden en de kosten. Bento hielp zijn moeder met het buiten zetten van de vuilcontainer, het halen van boodschappen en het opknappen van de tuin.

3.    Was de samenwoning duurzaam? Hoofdregel is dat kinderen niet duurzaam met hun ouders samenwonen. Dat is vaste rechtspraak van de Hoge Raad, de hoogste rechter. De huishouding tussen ouders en kinderen heeft namelijk een aflopend karakter. Want het is normaal dat kinderen op enig moment uitvliegen. Bij bijzondere omstandigheden kan dit anders zijn.

Bento is een ‘terugkeerder’. Hij is jaren geleden uit huis gegaan en op een gegeven moment weer bij zijn moeder ingetrokken. Dan kan sprake zijn van een duurzame, en juist niet van een aflopende samenwoning. Omdat de terugkeerder daar bewust voor kiest. Of dat zo is, hangt af van de (subjectieve) bedoeling de samenwoners. Elk geval is weer anders. Bento trok weer bij zijn moeder in omdat hij daarvoor in de crisisopvang woonde. Moeder en zoon waren niet van plan lang samen te gaan wonen. Moeder had ook als voorwaarde gesteld dat hij zich zou gedragen. De verwachting was dat Bento op den duur weer zou uitvliegen. Er was geen duurzaamheid en Bento moet de woning nu verlaten.

Hitte in huis

Hitte in een huurhuis. Moet de verhuurder daar iets aan doen? Ja, dat moet als het gaat om ‘ernstige overlast door warmte doordat er geen technische voorziening is getroffen’ zegt de Huurcommissie. Maar wat is ‘te warm’?

 

De Huurcommissie kreeg eind 2018 een klacht van huurders van een modern hoek-appartement. Grote ramen met isolatieglas. 'Als de zon schijnt en het buiten 22⁰ is, dan is het 28⁰ binnen', vertelt de bewoonster.

In 2018, die hete zomer, werd het tussen 7 en 22 september het niet koeler dan 26,5⁰. En op 17 oktober was het binnen 29⁰. De huurders probeerden zelf om het huis te koelen, door de gordijnen steeds dicht te houden en ’s nachts te ventileren.

 

Wat zegt de wet? Dat de verhuurder moet zorgen voor een woning waarin de huurder ‘normaal huurgenot’ heeft... Maar wat is dat? Daarvoor bestaat geen concrete wettelijke norm. De huurcommissie oordeelde in deze zaak dat de grens ligt bij een temperatuur 26,5⁰ gedurende 300 uren in een jaar. Daarom werd de huur verlaagd met 20% totdat de verhuurder de hitteproblemen verhelpt. 

 

Maar de verhuurder deed niets en daarom startte de huurder onlangs een kort geding. En de rechter bepaalt nu dat de verhuurder echt oplossingen moet gaan zoeken …

Bedrijf aan huis. Mag dat?

"Het was een meidenavondje", zei de huurster, toen twee medewerkers van de verhuurder om 9 uur ’s avonds aanbelden en ontdekten dat de huurwoning een soort kapsalon was. Met dames onder droogkappen, haarverf uitspoelen in de badkamer en een wachtruimte in de gang. Er stonden wel wat meubels, een tafel, bank en bed, maar persoonlijke spullen waren er niet. 

De rechter gelooft de verklaringen van de verhuurder. Ze zijn “specifiek en concreet”.  Bovendien had de verhuurder al vaker gemerkt dat de huurster en haar kinderen er feitelijk niet meer woonden.

De verklaring van de huurster - “een meidenavond” – vindt de rechter niet geloofwaardig. Huurster kan aan de rechter niet goed uitleggen waarom er geen persoonlijke spullen en spullen van kinderen in de woning zijn . En waarom er wel kaptafels, droogkappen  en andere kappersspullen staan.

In de huurovereenkomst en in de wet (art. 7:214 BW) staat dat een woning ‘conform de bestemming’ moet worden gebruikt. Als woning dus. En niet als kapsalon.

Daarom veroordeelt de rechter de huurster om de woning binnen veertien dagen te ontruimen.

Uitspraak van de Kantonrechter Amsterdam  in kort geding

11 juni 2019 

Niks missen?

Volg mij dan op LinkedIn. 

Ik plaats daar één of twee keer per maand een kort bericht over een actueel onderwerp.

© 2020 copyright Anky Kloosterman 

website met plezier gemaakt door