Nieuws

Nicotine aanslag

Geel bruine nicotine aanslag. Moet de huurder dat verwijderen bij vertrek? Ja, zegt het gerechtshof Amsterdam in een recente uitspraak. De huurster had vijf jaar in de woning gewoond en steeds gerookt. 

 

Doet de huurder dat niet?

Dan mag de verhuurder een professioneel schoonmaakbedrijf inschakelen en de kosten daarvan doorberekenen, inclusief het aanbrengen van een speciale isolerende laag verf.

Het maakt niet uit dat:

1. roken in de woning niet was verboden en

2. dat huurster een oudere dame is die deze werkzaamheden niet meer zelf kan uitvoeren.

 

Voor verhuurders zijn ook twee andere punten in deze zaak interessant.

noun-no-smoking-1937779.png

De verhuurder moet bewijzen dat de woning bij de start schoon was 

De verhuurder had bij start van de verhuur geen opnamerapport gemaakt. Daarom moest de verhuurder bewijzen dat de woning bij aanvang van de huur schoon en zonder nicotineaanslag was verhuurd. Die bewijsregel staat in de wet. Het lukt de verhuurder in deze zaak om dit te bewijzen, door middel van getuigenverklaringen.

De huurder krijgt 50% korting  

De rechter vermindert de kostenpost voor het schilderen met 50%. De verhuurder heeft door deze schilderwerkzaamheden namelijk bespaard op de opknapbeurt die elke woning eens in de zoveel tijd bij mutatie moet hebben. 

Last of overlast?

Hermien heeft 7 chihuahua’s. Gert klaagt daarover. Uiteindelijk stapt hij naar de rechter en eist dat de verhuurder de huurovereenkomst met Hermien beëindigt. 

De kantonrechter wijst de vordering af, want de verhuurder deed hier wat ie moest doen:

1.    Klacht serieus nemen. De rechter zegt: “het is niet zo dat de huurder die klaagt eerst bewijs moet leveren van de overlast. Wel is het zo dat de verhuurder voldoende aanknopingspunten moet hebben om onderzoek te kunnen verrichten”.

2.    Onderzoek doen. 

  • De verhuurder deed navraag bij andere bewoners (‘niemand heeft last’).

  • De verhuurder belde de dierenbescherming en de (dieren)politie (‘alles oké met de dieren, huis is netjes, honden blaffen wel als iemand langsloopt’).


3.    Actie ondernemen om het op te lossen. De verhuurder is gaan praten met Hermien en heeft buurtbemiddeling aangeboden (Hermien weigert).

Een dagvaarding “reeds nu voor alsdan” en “voor het geval gerekwireerden niet tijdig aan d
Prostitutie vanuit een huurwoning

Dame komt logeren als vriendendienst

Max stuurt een appje naar zijn vriend Sem. ‘Heb jij tijdelijk een kamer voor een dame die met haar spullen op het station staat? Ik moet zelf weg’. 
‘Prima. Laat maar komen’, appt Sem.

 

De dame blijkt prostituee te zijn. Sem geeft zijn logeerkamer aan haar in gebruik. Zij betaalt 100 euro per week aan Sem.

Politie controle

Twee dagen later. Er staat een advertenties op een prostitutie-website. Een medewerker van het Prostitutie Controle Team van de gemeente maakt een afspraak met haar. Hij komt in de woning en treft daar twee dames, in een kamer ingericht voor prostitutie. Sem is ook thuis. Na dit incident zet Sem de twee dames op straat. 

noun_Prostitute_858487.png

De verhuurder wil de huur beëindigen en gaat naar de rechter

Sem zegt: ‘De logeerpartij was een vriendendienst, voor mijn vriend Max. Ik wist niet wat de dames deden. Ik heb ze direct uit huis gezet toen ik het ontdekte.’
De verhuurder beroept zich op artikel 7:219 BW. Daar staat dat de huurder verantwoordelijk is voor mensen die hij toelaat in zijn huis. Is dat wetsartikel hier van toepassing? En wat valt daar precies onder? De rechter zoekt dat uit en verwijst naar een eerdere uitspraak van de Hoge Raad. De rechter concludeert dat het artikel hier niet van toepassing is, want de woning is niet beschadigd. 

 

De verhuurder kan de huur pas beëindigen als de huurder zélf iets te verwijten valt.

Dat is hier niet het geval, vindt de rechter.

De rechter zegt dat een huurder best een paar nachten zijn logeerkamer in gebruik mag geven aan twee dames, als een vriend dat vraagt. Dat wordt anders als hij geld vraagt, terwijl hij weet dat zij de kamer gaan gebruiken voor prostitutie. Sem ontkent dit dat hij dit wist. De verhuurder moet dit daarom bewijzen. Dat lukt de verhuurder niet...