Kan de verhuurder de huurder vragen om zelf de huur op te zeggen?

 

Ja, dat kan maar let op: geef de huurder bedenktijd, zodat hij juridisch advies kan inwinnen. Dat bepaalde de rechter in Almere twee weken geleden.
 
De zaak was duidelijk: de huurder pleegde wanprestatie. De politie had bedrijfsmatige prostitutie geconstateerd in de woning. Bovendien waren er klachten over overlast. 

Ondanks gesprekken en waarschuwingen stopte de huurder er niet mee. Voor de verhuurder was de maat vol: deze huurder moest vertrekken. Om een rechtszaak te voorkomen nodigde hij de huurder uit voor een gesprek. 

Aan het eind van dat gesprek ondertekent een huuropzegging per 30 oktober 2020. De verhuurder bevestigt de opzegging met een brief. Het komt toch tot een rechtszaak omdat de huurder weigert de woning te ontruimen. De huurder betoogt dat de huuropzegging ongeldig is, omdat de verhuurder hem geen bedenktijd heeft gegeven na het ondertekenen van de huuropzegging. 
 

Vooral woningcorporaties moeten voorzichtig zijn 

 

De rechter gaf de huurder gelijk. De verhuurder is een sociale woningcorporatie en sluit daardoor soms huurovereenkomsten ‘met maatschappelijk en/of sociaal zwakkere mensen’, aldus de rechter. Daarom moet de verhuurder ‘zeker bij zulke verstrekkende handelingen als het opzeggen van een huurovereenkomst door een huurder, uiterst zorgvuldig en voorzichtig te werk te gaan’.

Dat heeft de verhuurder hier niet gedaan.

 

Wat had de verhuurder anders moeten doen?

 

  • De verhuurder had voorafgaand aan het gesprek op 27 augustus 2020 de huurder moeten informeren dat het gesprek onder andere zou gaan over huuropzegging door de huurder. De huurder had zich dan kunnen voorbereiden en juridisch advies inwinnen.

  • De verhuurder had een bedenktermijn moeten geven aan de huurder om zich hierover te beraden en om alsnog juridisch advies in te winnen. Zeker omdat de verhuurder wist dat de huurder psychische klachten had.

  • Tot slot weegt mee dat het gesprek op het kantoor van de verhuurder plaats vond. Daardoor ontstond een ongelijkwaardige verhouding.

 

Conclusie: de huuropzegging is ongeldig.

 

Toch loopt het voor de verhuurder goed af. Zijn advocaat heeft de vordering in deze rechtszaak namelijk ook gebaseerd op wanprestatie van de huurder en hij heeft de rechter gevraagd om toestemming te geven voor ontruiming. Dat doet de rechter.

Rechtbank Midden-Nederland 12 november 2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:4921  >>

Nieuws

Negen honden is teveel

Al 26 jaar huren ze de woning. En hebben ze honden. Negen honden in een galerijflat. Het is een grote flat (116 m2) en de honden zijn klein. Nou ja, 8 kleine hondjes en 1 rottweiler. Jaren ging het goed, maar sinds januari 2020 klagen vijf buren over blaffende honden, en poep op de galerij. Het escaleert tussen de buren. De wijkagent komt eraan te pas. En buurtbemiddeling. De honden wegdoen? Dat is onbespreekbaar voor de huurders.

Uiteindelijk moet de rechter er aan te pas komen. Resultaat: de huurders moeten vertrekken. De verhuurder mag ontruimen.

 

Dit zegt de rechter:

  • De aanwezigheid van negen honden in een (ruime) galerijwoning is “een uitdaging”.

  • De huurders doen hun best om de honden stil te houden, maar zij kunnen niet voorkomen dat ze aanslaan. En dan kan het verschil tussen één hond of negen honden die blaffen erg groot zijn.

  • Het is aannemelijk dat er overlast is, gelet op het ongewoon grote aantal honden.

  • Een vlekkeloos verleden verandert hier niets aan. De recente klachten maken duidelijk dat de honden hun behoefte doen op de galerij. Het is zelfs gefotografeerd. Dat is funest voor de leefbaarheid. En de rottweiler heeft tweemaal een bewoner aangevallen en daarbij verwondingen veroorzaakt.

Rechtbank Overijssel 17-07-2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:2458 >>

Ik sla je op je bek


Kan een huurder ontruimd worden wegens verbale agressie en bedreiging? Ja, zegt het Gerechtshof Den Haag in een recente uitspraak. Medewerkers van de verhuurder moeten zich veilig kunnen voelen. Dat het hier een probleemwijk betreft, rechtvaardigt het gedrag van de huurder niet. Hij moet vertrekken.

 

Sinds 2004 huurt hij -ik noem hem even Pieter- een woning van woningcorporatie Woonbron in Rotterdam. In 2008 is er een klacht van een medewerker van Woonbron over zijn agressieve gedrag. In 2011 weer. In 2012 en in 2014 zijn er twee klachten van buren over schelden, stalken en bang maken met de hond. In 2016 zegt Pieter tegen een medewerker die door de wijk loopt: “ik sla je op je bek”. Een ‘ordegesprek’ dat daarop volgt, levert niets op. Want twee weken later is er al weer een akkefietje. Een buurman doet namelijk aangifte wegens bedreiging.  Is dit agressieve gedrag reden voor ontruiming? Ja, zegt deze rechter. Maar let op: dit soort zaken struikelen vaak door onvoldoende bewijs. Er moeten dus genoeg getuigenverklaringen en ander bewijs, zoals aangiftes, zijn.

 

Uitspraak van het Gerechtshof Den Haag 14 januari 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:27 >>.

Bedrijf aan huis. Mag dat?

"Het was een meidenavondje", zei de huurster, toen twee medewerkers van de verhuurder om 9 uur ’s avonds aanbelden en ontdekten dat de huurwoning een soort kapsalon was. Met dames onder droogkappen, haarverf uitspoelen in de badkamer en een wachtruimte in de gang. Er stonden wel wat meubels, een tafel, bank en bed, maar persoonlijke spullen waren er niet. 

De rechter gelooft de verklaringen van de verhuurder. Ze zijn “specifiek en concreet”.  Bovendien had de verhuurder al vaker gemerkt dat de huurster en haar kinderen er feitelijk niet meer woonden.

De verklaring van de huurster - “een meidenavond” – vindt de rechter niet geloofwaardig. Huurster kan aan de rechter niet goed uitleggen waarom er geen persoonlijke spullen en spullen van kinderen in de woning zijn . En waarom er wel kaptafels, droogkappen  en andere kappersspullen staan.

In de huurovereenkomst en in de wet (art. 7:214 BW) staat dat een woning ‘conform de bestemming’ moet worden gebruikt. Als woning dus. En niet als kapsalon.

Daarom veroordeelt de rechter de huurster om de woning binnen veertien dagen te ontruimen.

Uitspraak van de Kantonrechter Amsterdam  in kort geding

11 juni 2019 

Niks missen?

Volg mij dan op LinkedIn. 

Ik plaats daar één of twee keer per maand een kort bericht over een actueel onderwerp.

beeldmerk anky kloosterman

© 2020 copyright Anky Kloosterman 

webdesign Frisse Start Zwolle